Aktualności

Seminarium w Płocku

12 czerwca br. w Płocku odbędzie się seminarium dla przedsiębiorców, przygotowane przez Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych we współpracy z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z planowanymi zmianami w podatkach dochodowych w 2014 r. oraz VAT w 2013 i 2014 r.

Seminarium Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych dla przedsiębiorców odbędzie się 12 czerwca br. w siedzibie Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, w godz. 10.00-14.00. Jego celem jest przybliżenie środowiskom biznesowym zmian wprowadzanych w podatkach dochodowych oraz VAT.  Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej, Cezary Przygodzki, członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP i doradca podatkowy w kancelarii Dentons, przedstawi kluczowe zmiany w zakresie podatków dochodowych. Drugą część seminarium poprowadzi Andrzej Kapczuk, członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP i doradca podatkowy w firmie Ernst & Young, który przybliży przedsiębiorcom praktyczne aspekty zmian w VAT.

„Doradcy podatkowi współpracują zarówno z małymi, jak i dużymi firmami, dlatego doskonale znają problemy przedsiębiorców i wiedzą, które z przepisów prawa podatkowego sprawiają największe trudności” - powiedział Cezary Przygodzki, Członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP, dodając: „Stąd pomysł zorganizowania seminarium w Izbie Gospodarczej Regionu Płockiego, podczas którego przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań związanych ze zmianami w podatkach dochodowych oraz VAT. Mamy nadzieję, że to początek wieloaspektowej współpracy naszych Izb”.

W części dotyczącej planowanych zmian w podatkach dochodowych w 2014 r., poruszone zostaną następujące kwestie:

 • włączenie spółek komandytowych (SP. K.) oraz spółek komandytowo-akcyjnych (S.K.A.)
 • w zakres podmiotowy ustawy CIT;
 • opodatkowanie wydań w naturze;
 • rozszerzenie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji oraz wprowadzenie nowej metody wyliczania odsetek stanowiących koszt podatkowy;
 • zmiany przepisów dotyczących cen transferowych i dokumentacji podatkowej;
 • zmiana definicji dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 • „poprawa” redakcji przepisów dotyczących opodatkowania niepodzielonego zysku;
 • doprecyzowanie algorytmu stosowanego przy wystąpieniu wspólnika ze spółki osobowej;
 • wprowadzenie mechanizmu przekazywania 1% podatku na rzecz jednostek naukowych oraz preferencyjnego opodatkowania aportów wartości niematerialnych i prawnych.


W wykładzie poświęconym zmianom w VAT, znajdą się następujące zagadnienia:

 • korekty VAT w przypadku przeterminowanych zobowiązań - po stronie sprzedawcy i nabywcy;
 • zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego;
 • nowe zasady wystawiania faktur VAT;
 • zmiana zasad odliczania podatku VAT;
 • wprowadzenie mechanizmów przeciwdziałających nadużyciom podatkowym;
 • nowe regulacje dotyczące opodatkowania nieodpłatnych świadczeń.

Po zakończeniu każdej części prelegenci odpowiedzą na pytania uczestników seminarium.

Dodatkowe informacje
KONKRET PR
Ewelina Ciuchta, tel. 508 338 267, e.ciuchta@konkretpr.pl
Aneta Urbańczyk, tel. 508 662 458, a.urbanczyk@konkretpr.pl


Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest jednym z 16 regionalnych oddziałów samorządu zawodowego, utworzonych podczas Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych 27 stycznia 2002 r. Zadaniem regionalnych oddziałów jest działalność edukacyjna, integracja środowiska doradców podatkowych, koordynacja odbywania praktyk zawodowych
i czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki. Zasięg terytorialny Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych pokrywa się z obszarem województwa mazowieckiego, a siedziba znajduje się w Warszawie.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) jest samorządem zawodowym sprawującym pieczę nad wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego, działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Przynależność doradców podatkowych do KIDP jest obowiązkowa
i powstaje z chwilą wpisu na listę. W wykonywaniu swoich zadań samorząd jest niezależny i podlega tylko ustawom.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
Izba Gospodarcza Regionu Płockiego jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie subregionu płockiego. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz postanowień statutu, który został uchwalony podczas zgromadzenia założycielskiego.