Aktualności

Relacja z konferencji naukowej

„Polski system podatkowy a nowe wyzwania ekonomiczne” – konferencja Mazowieckiego OKIDP

 

16 maja br. w Bibliotece Uniwersytetu w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Polski system podatkowy a nowe wyzwania ekonomiczne” organizowana przez Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Celem Konferencji, było przedstawienie ewolucji europejskich i światowych systemów  podatkowych wywołanej zmieniającą się sytuacją  gospodarczą oraz dyskusją nad tym w jakim kierunku powinny  zmieniać się polskie podatki.   O tym co nas czeka w finansach , w Polsce i na świecie opowiedział w inaugurującym wykładzie, prof. dr hab. Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny PwC .

Podczas Konferencji odbyły cztery panele dyskusyjne. W pierwszym z nich, zatytułowanym "Światowe oraz europejskie trendy w systemach podatkowych; polski system podatkowy na tle tych tendencji", uczestniczyli: prof. Hanna Litwińczuk z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Filip Świtała z Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej. Moderatorem dyskusji był Cezary Przygodzki, członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP.

Minister Grabowski w swoim wystąpieniu mówił o projektowanych zmianach podatkowych, zwłaszcza o nowych zasadach opodatkowania dochodów zagranicznych spółek zależnych oraz działaniach podejmowanych w celu zapobieżenia uchylania się od opodatkowania zarówno na gruncie podatków dochodowych, jak i VAT. Potwierdził też plany wprowadzenia ogólnej klauzuli obejścia prawa w dużej nowelizacji ordynacji podatkowej, omawiając również planowane środki ochrony praw podatnika w tym zakresie.

Drugi panel dotyczył zagadnień związanych z podatkami międzynarodowymi. W ramach tego panelu który, poprowadził Andrzej Marczak, zastępca Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP dyskutowali: Cezary Krysiak, Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów, Dr Marcin Jamroży ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Piotr Augustyniak, członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP i ekspert z dziedziny podatków międzynarodowych.

Moderowany przez Andrzeja Kapczuka, członka zarządu MO KIDP ,  panel dyskusyjny "Podatek od towarów i usług" rozpoczął się wystąpieniem Tomasza Tratkiewicza, Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. W tej części konferencji głos zabrali również Tomasz Michalik, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych,  sędzia Adam Bącal z Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prof. Witold Modzelewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Paneliści dyskutowali następnie na temat najbliższych zmian w VAT, rysując na zakończenie obraz przewidywanego modelu VAT w Polsce w perspektywie 20 lat.

Zaskakująco przebiegała dyskusja w ostatnim panelu dotyczącym podatków dochodowych. Na pytanie prowadzącego dyskusję Pawła Trojanka, zastępcy Przewodniczącego Zarządu MO KIDP, w jaki sposób system podatków dochodowych może najlepiej odpowiadać na stojące przed nim wyzwania, pierwszy głos zabrał prof. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytet Jagielloński), postulując … likwidację tych podatków. W swoim przemówieniu prof. Brzeziński przytaczał szereg argumentów natury prawnej i ekonomicznej, które jego zdaniem czynią podatki dochodowe wręcz zbędnymi.W dyskusji wzięli udział dyrektor  Cezary Krysiak, Monika Laskowska, Z-ca Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w MF oraz Marcin Grześkowiak, członek zarządu MO KIDP.

W Konferencji wzięło udział ok. 150 uczestników. Organizacja konferencji jest jednym z przykładów inicjatyw podejmowanych przez Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP w ramach akcji promocyjnej „Podatki proste jak drut … dla doradców podatkowych”. Jej celem jest promocja zawodu doradcy podatkowego.

 

Zarząd Mazowieckiego OKIDP

 


Relacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowej
 
Relacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowej
 
Relacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowej
 
Relacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowej
 
Relacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowej
 
Relacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowej
 
Relacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowejRelacja z konferencji naukowej