Aktualności

Wyniki V Edycji Konkursu Na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego

Wyniki V Edycji Konkursu Na Najlepszą Pracę Magosterską z Zakresu Prawa Podatkowego

W dniu 8 maja 2018 r. zostały ogłoszone wybiki V Edycji Na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego "Podatki sa proste jak drut". Uroczyste ogłoszenie wybików i rozdanie nagród odbyło się podczas Gali z okazji Dnia Doradcy Podatkowego w Teatrze Muzycznym "Roma" w Warszawie.

Tegoroczna edycji Konkursu stała na bardzo wysokim poziomie.

Łącznie na Konkurs wpłynęło 16 praz z 8 wyższych uczelni z całej Polski. Spośród nadesłanych prac Jury Konkursu wybrało trzy najlepsze prace oraz trzy wyróżnienia i przyznało nagrody pieniężne.

Komisja Konkursu V Edycji Konkursu Na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego "Podatki sa proste jak drut" zgodnie z regulamin przyznała nagrody dla nstępujących uczestników Konkursu

I miejsce - Bartosz Gryziak

Temat pracy: Nowe koncepcje relacji między podatnikiem a organami podatkowymi na przykładzie holenderskiego programu nadzoru horyzontalnego (horizontaal toezicht) oraz włoskiego programu współpracy przy wypełnianiu obowiązku podatkowego (regime di adempimento collaborativo)

Promotor: prof. dr hab. Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski

 

II miejsce - Ewelina Toczek

Temat pracy: Constitutional principles and rights- influences on Polish tax law

Promotor: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, Uniwersytet Warszawski

 

III miejsce - Krzysztof Korczak

Temat pracy: Analiza polskiej ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania z uwzględnieniem zagadnień konstytucyjnych

Promotor: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, Uniwersytet Warszawski

 

Wyróżnieni:

Łukasz Jagusiewicz

Temat pracy: Klazula ogólna przeciwko uniakniu opodatkowania

Promotor: prof. dr hab. Paweł Smoleń, Katolocki Uniwersytet Lubelski

Łukasz Nowak

Temat pracy: Polityka cen transferowych przedsiębiorstw w kontekście przepisów prawnopodatkowych

Promotor: dr hab. Marek Kopyściański, Uniwersytet Wrocławski

Aleksander Styś

Temat pracy: Wybrane zagadnienia wyceny wartości dóbr niematerialnych w kontekście regulacji cen transferowych

Promotor: dr Marek Waluga, Uniwersytet Warszawski

 

Zarząd Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych serdecznie gratuluje zwycięzcom i dziękuje wszystkim uczestnikom za nadesłane prace.

 

 


Wyniki V Edycji Konkursu Na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa PodatkowegoWyniki V Edycji Konkursu Na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa PodatkowegoWyniki V Edycji Konkursu Na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego