Dla przedsiębiorców

Kim jest doradca podatkowy?Kim jest doradca podatkowy?

W Polsce jest około 9 tysięcy doradców podatkowych. Wykonują oni jeden z zawodów zaufania publicznego, a nad jego należytym wykonywaniem czuwa samorząd zawodowy – Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP). Doradcy podatkowi działają w interesie podatników, zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem, służąc ochronie interesu publicznego.

Dlaczego warto współpracować z doradcą podatkowym?Dlaczego warto współpracować z doradcą podatkowym?

W obliczu skomplikowanych, zmiennych i różnie interpretowanych przepisów podatkowych, pomoc fachowca legitymującego się wysokim poziomem wiedzy i bogatym doświadczeniem zawodowym jest nie do przecenienia. Doradca podatkowy postrzegając organizację kompleksowo, wspiera jej rozwój, biorąc odpowiedzialność - także finansową - za udzielane porady i wdrażane rozwiązania.

Efektywna współpraca z doradcą podatkowym – potrzebne zaangażowanie obu stronEfektywna współpraca z doradcą podatkowym – potrzebne zaangażowanie obu stron

Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej nie jest czynnością jednostronną wykonywaną tylko przez doradcę podatkowego. Doradca zrobi wszystko, żeby sprawy Państwa firmy były prowadzone fachowo, ale potrzebne jest zaangażowanie obu stron. Aby zoptymalizować działalność podatkową, doradca musi na bieżąco otrzymywać informacje mające wpływ na cały proces.

Zakres usług doradcy podatkowegoZakres usług doradcy podatkowego

Planowanie i optymalizacja obciążeń podatkowych, to nie jedyne pole działania doradców. Służą oni również wsparciem w sprawach celnych, dewizowych, kadrowych, płacowych, egzekucji administracyjnej i przy pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Szara strefa w doradztwie podatkowymSzara strefa w doradztwie podatkowym

Niska cena usług świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, wynika z braku ponoszenia kosztów egzaminu, szkoleń, ubezpieczenia i składek członkowskich . A to właśnie te elementy są gwarancją fachowego i profesjonalnego wykonania czynności doradztwa podatkowego.