O nas

Strona powstała z inicjatywy Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest jednym z 16 regionalnych oddziałów samorządu zawodowego, utworzonych podczas Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych 27 stycznia 2002 r. Zadaniem regionalnych oddziałów jest działalność edukacyjna, integracja środowiska doradców podatkowych, koordynacja odbywania praktyk zawodowych i czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki. Zasięg terytorialny Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych pokrywa się z obszarem województwa mazowieckiego, a siedziba znajduje się w Warszawie.

Strona internetowa: mazowiecki.kidp.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) jest samorządem zawodowym sprawującym pieczę nad wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego, działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Przynależność doradców podatkowych do KIDP jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę. W wykonywaniu swoich zadań samorząd jest niezależny i podlega tylko ustawom.

Strona internetowa: krdp.pl

Historia samorządu zawodowego doradców podatkowych

Transformacja gospodarcza i polityczna, która rozpoczęła się w Polsce w roku 1989, skutkowała także zmianą myślenia o podatkach. Upowszechnienie systemu podatkowego, zmiana jego fundamentów, wprowadzenie nieznanych dotychczas podatków spowodowały potrzebę profesjonalnego wsparcia, tak dla przedsiębiorców, jak i podatników indywidualnych. Wszystko to sprawiło, że po 1990 r. powstały pierwsze kancelarie podatkowe i firmy doradztwa podatkowego, jako naturalna odpowiedź na zapotrzebowanie rynku.
W wyniku wysiłków organizacji działających na rzecz prawnego uregulowania profesji doradcy podatkowego, jako zawodu zaufania publicznego, 5 lipca 1996 r. uchwalono ustawę o doradztwie podatkowym, a sześć lat później odbył się I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.