Konkurs

X Edycja Konkursu na Najlepsza Prace Magisterska z zakresu Prawa Podatkowego

"Podatki proste jak drut"

Konkurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, których praca magisterska poświęcona jest zagadnieniom z zakresu prawa i ekonomii podatkowej.

Praca musi być obroniona w danym roku akademickim w terminie do dnia 31 grudnia 2022r.

Termin nadsyłania prac magisterskich wraz z drukiem rekomendacji upływa 31 marca 2023r.
na adres e-mail:

prostejakdrut@kidp.pl | mazowiecki@kidp.pl

Regulamin konkursu

Pytania ws. konkursu:
Biuro Mazowieckiego Oddziału KIDP
tel. 723 575 701
e-mail: prostejakdrut@kidp.pl

Na Laureatów Konkursu I, II, III miejsca czekaja
atrakcyjne nagrody pieniezne i rekomendacje
Członków Komisji MO KIDP.

Zapraszamy!