Nagrody

Przewidziano ufundowanie następujących nagród pieniężnych za zajęcie odpowiednio:
  • Pierwszego miejsca – 10.000 zł
  • Drugiego miejsca – 8.000 zł
  • Trzeciego miejsca – 6.000 zł