Przedsiębiorca

Czy wiesz, jak łatwo możesz wyszukać doradcę podatkowego o konkretnej specjalizacji lub z konkretnego miasta?

📌 Czy wiesz, jak łatwo możesz wyszukać doradcę podatkowego o konkretnej specjalizacji lub z konkretnego miasta? 🟡 Wystarczy zajrzeć na stronę podatkibezryzyka.pl którą stworzyła Krajowa Izba Doradców Podatkowych 🟡 Znajdziecie tutaj katalog

Szara strefa w doradztwie podatkowym

Niska cena usług świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, wynika z braku ponoszenia kosztów egzaminu, szkoleń, ubezpieczenia i składek członkowskich . A to właśnie te elementy

Zakres usług doradcy podatkowego

Planowanie i optymalizacja obciążeń podatkowych, to nie jedyne pole działania doradców. Służą oni również wsparciem w sprawach celnych, dewizowych, kadrowych, płacowych, egzekucji administracyjnej i przy pozyskiwaniu funduszy unijnych.Doradca podatkowy to

Efektywna współpraca z doradcą podatkowym – potrzebne zaangażowanie obu stron

Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej nie jest czynnością jednostronną wykonywaną tylko przez doradcę podatkowego. Doradca zrobi wszystko, żeby sprawy Państwa firmy były prowadzone fachowo, ale potrzebne jest zaangażowanie obu stron. Aby zoptymalizować

Dlaczego warto współpracować z doradcą podatkowym?

W obliczu skomplikowanych, zmiennych i różnie interpretowanych przepisów podatkowych, pomoc fachowca legitymującego się wysokim poziomem wiedzy i bogatym doświadczeniem zawodowym jest nie do przecenienia. Doradca podatkowy postrzegając organizację kompleksowo, wspiera

Doradca podatkowy – zawód zaufania publicznego

W Polsce jest około 9 tysięcy doradców podatkowych. Wykonują oni jeden z zawodów zaufania publicznego, a nad jego należytym wykonywaniem czuwa samorząd zawodowy – Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP). Doradcy