Zakres usług doradcy podatkowego

Zakres usług doradcy podatkowego
Planowanie i optymalizacja obciążeń podatkowych, to nie jedyne pole działania doradców. Służą oni również wsparciem w sprawach celnych, dewizowych, kadrowych, płacowych, egzekucji administracyjnej i przy pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Doradca podatkowy to więcej niż księgowy. Doradca podatkowy reprezentuje podatników w sporach przed organami podatkowym, skarbowymi, a także przed sądami administracyjnymi. W krajach Unii Europejskiej stała współpraca z kancelarią podatkową – już od momentu założenia firmy – jest standardem, ponieważ pozwala uniknąć sporów z fiskusem i dotkliwych sankcji finansowych za nieprawidłowości podatkowe.

W zakres usług doradcy podatkowego wchodzi:

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych;
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed sądami administracyjnymi;
  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne);
  • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego;
  • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie;
  • doradztwo w zakresie korzystania – z pomocy publicznej dla przedsiębiorców – z funduszy unijnych;
  • i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.