Dlaczego warto współpracować z doradcą podatkowym?

Dlaczego warto współpracować z doradcą podatkowym?
W obliczu skomplikowanych, zmiennych i różnie interpretowanych przepisów podatkowych, pomoc fachowca legitymującego się wysokim poziomem wiedzy i bogatym doświadczeniem zawodowym jest nie do przecenienia. Doradca podatkowy postrzegając organizację kompleksowo, wspiera jej rozwój, biorąc odpowiedzialność – także finansową – za udzielane porady i wdrażane rozwiązania.

Kompleksowość obsługi i optymalizacja kosztów.

Doradcy podatkowi chronią interesy podatników i przedsiębiorstw dążąc do realizacji ich podstawowego prawa – zapłaty podatku w kwocie nie wyższej i nie niższej niż należna na podstawie obowiązującego prawa. Jest to możliwe dzięki ustawowej regulacji wykonywania zawodu doradcy podatkowego, rygorystycznej etyce zawodowej i interdyscyplinarności zawodu. Do kompetencji doradcy podatkowego należy nie tylko reprezentacja podatników w postępowaniach kontrolnych lub podatkowych. Doradcy sporządzają zeznania i deklaracje podatkowe, usługowo prowadzą księgi podatkowe i księgi rachunkowe, zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, oferują kompleksowe doradztwo dotyczące wszelkich należności publicznoprawnych – podatków i opłat lokalnych, podatków od spadków i darowizn, czy opłat wnoszonych do budżetów terytorialnych. Pomagają klientom racjonalnie gospodarować finansami i zaoszczędzić znaczne kwoty.

Od małego do dużego biznesu.

Doradcy podatkowi są pomocni już na etapie planowania i rejestrowania działalności gospodarczej. Dzięki współpracy z doradcą podatkowym firma zyskuje wsparcie niezbędne do racjonalnego zarządzania jej finansami. Zadaniem doradcy podatkowego jest nie tylko optymalizacja podatków i dbanie o prawidłowe rozliczenie z fiskusem, ale również wskazywanie rozwiązań, które zapewniają płynność finansową przedsiębiorstwa.

Doradca podatkowy pełnomocnikiem - pewność i wygoda.

Doradcy podatkowi reprezentują podatników przed organami: podatkowymi, kontroli skarbowej, administracji celnej, a także przed innymi organami administracji państwowej i terytorialnej, np. w sprawach ubezpieczeń społecznych (przed ZUS) czy opłat lokalnych. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca udzielając pełnomocnictwa doradcy podatkowemu będzie reprezentowany przez niego we wszelkich kontaktach z urzędami, a przypadku wystąpienia sporu – przed organem odwoławczym oraz wojewódzkim lub naczelnym sądem administracyjnym. Wysokie kompetencje – wiedza weryfikowana egzaminem państwowym, praktyka i obligatoryjnie podnoszone kwalifikacje zawodowe sprawiły, że doradcy podatkowi coraz częściej reprezentują podatników i płatników w postępowaniach sądowo-administracyjnych.