Efektywna współpraca z doradcą podatkowym – potrzebne zaangażowanie obu stron

Efektywna współpraca z doradcą podatkowym – potrzebne zaangażowanie obu stron
Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej nie jest czynnością jednostronną wykonywaną tylko przez doradcę podatkowego. Doradca zrobi wszystko, żeby sprawy Państwa firmy były prowadzone fachowo, ale potrzebne jest zaangażowanie obu stron. Aby zoptymalizować działalność podatkową, doradca musi na bieżąco otrzymywać informacje mające wpływ na cały proces.
Aby współpraca z doradcą podatkowym przynosiła maksymalne korzyści dla przedsiębiorstwa, należy:
  • terminowo dostarczać dokumenty do kancelarii. Tylko wtedy doradca będzie mógł w odpowiednim czasie zareagować czy skorygować niektóre rozwiązania, a przez to zaoszczędzić Państwa pieniądze. Terminy urzędów skarbowych są nieprzekraczalne, a ich niedotrzymania wiąże się z sankcjami dla podatnika. Przynosząc dokumenty w ostatniej chwili, utrudnia się pracę doradcy; prawidłowo opisywać faktury i dokumenty dostarczane do kancelarii (np. kupując środek trwały należy zaznaczyć, gdzie on będzie użytkowany, w jakim celu itp.) Podczas wizyty w kancelarii można skonsultować pewne decyzje, uzyskać poradę, oszacować ryzyko określonego działania;
  • konsultować z doradcą ważne decyzje i inwestycje związane z kosztami przed przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie z podatkowego punktu widzenia i podpowie, który wariant wybrać (termin rozpoczęcia inwestycji, decyzje kredytowe, zakupy leasingowe, remont, modernizacja);
  • jeżeli brakuje Państwu czasu na kontakty z doradcą podatkowym, proszę wyznaczyć osobę odpowiedzialną w Państwa firmie. Należy wówczas przedstawić doradcy podatkowemu sugestie i zakres, w którym będzie mógł liczyć na pełnomocnika oraz należy wskazać, które sprawy powinny być konsultowane z Państwem.