X edycja konkursu ,,Podatki są proste jak drut” – rozstrzygnięta

zwyciezcy-X-konkursu

W dniu 11 maja 2023r. odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Doradcy Podatkowego, zorganizowana przez Zarząd Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W tym roku doradcy podatkowi ponownie zostali zaproszeni do Filharmonii Narodowej, gdzie poza częścią oficjalną, odbył się koncert polskiego wokalisty i gitarzysty rockowego Macieja Maleńczuka.

W części oficjalnej, Przewodnicząca Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Pani Anna Misiak, przywitała zgromadzonych gości m. in Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych Andrzeja Ladzińskiego, Przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego czy wykładowców współpracujących uczelni. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych Pani Iwona Wojsław, która podziękowała doradcom podatkowych z regionu mazowieckiego za zaangażowanie oraz pomoc na rzecz fundacji, a także krótko przedstawiła działalność fundacji.

Podczas uroczystości doszło również do rozstrzygnięcia zorganizowanego przez Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych konkursu „Podatki Proste jak Drut”.  Była to jubileuszowa X Edycja Konkursu.

Ogłoszenia wyników konkursu dokonała Wiceprzewodnicząca Zarządu MO KIDP, a zarazem Przewodnicząca Komisji Konkursowej Małgorzata Militz. Jednocześnie podkreśliła bardzo wysoki poziom zgłoszonych prac.

Zwycięzcą tegorocznej edycji został Absolwent Szkoły Głównej Handlowej Pan Mateusz Noga za pracę pod tytułem „Uznanie administracyjne w kontekście ulg podatkowych zawartych w artykule 67A Ordynacji Podatkowej”. Praca została napisana pod kierunkiem Pana dra Adama Olczyka.

Drugie miejsce zajęli ex aequo absolwentka Szkoły Głównej Handlowej Pani Angelika Lech – za pracę pod tytułem „Znaczenie rajów podatkowych w procesie prania brudnych pieniędzy” napisaną pod kierunkiem Pana dra hab. Dominika Gajewskiego, Prof. SGH oraz absolwent Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu Pan Maciej Kowalczyk – za pracę pod tytułem „Podatek od luksusu – rozważania nad prawno-ekonomicznymi perspektywami wprowadzenia do systemu podatkowego RP” napisaną pod kierunkiem Pana Prof. Dra hab. Tomasza Nieboraka

Trzecie miejsce zajęła absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku Pani Patrycja Łapińska za pracę pod tytułem „Opodatkowanie dochodów osób fizycznych – analiza porównawcza państw członkowskich Unii Europejskiej”. Praca została napisana pod kierunkiem Pani Prof. Dr. hab. Marzanny Poniatowicz.

Już wkrótce przedstawimy informacje dotyczące XI edycji organizowanego przez nas konkursu.

zwyciezcy-X-konkursu