Dlaczego warto zostać doradcą podatkowym?

Doradztwo podatkowe to młoda, dynamiczna profesja, będąca ciekawą alternatywą dla innych zawodów prawniczych. Jako jeden z zawodów zaufania publicznego, cieszy się stale rosnącym prestiżem społecznym.
Jako zawód interdyscyplinarny łączy w sobie elementy profesji prawnika i doradcy finansowego. Praca doradcy polega m.in. na udzielaniu porad i opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego (materialnego i proceduralnego), stałej obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych i reprezentowaniu podatników w sporach z fiskusem. Tytuł doradcy podatkowego uprawnia również do reprezentowania podatników w sprawach przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na doradztwo podatkowe, zawód stwarza interesujące możliwości na rynku pracy – zarówno w dużych międzynarodowych korporacjach, jak i mniejszych kancelariach podatkowych. Optymalizacja obciążeń podatkowych i profesjonalna reprezentacja przed urzędami i sądami – to ważne oczekiwania potencjalnych klientów doradcy podatkowego. Otwiera to szerokie perspektywy kariery w tym zawodzie.
Doradca podatkowy to zawód otwarty – dostępny dla absolwentów studiów wyższych, bez względu na kierunek. Zdobycie uprawnień zawodowych poprzedza dwuetapowy egzamin przed Państwową Komisją ds. Doradztwa Podatkowego. Po złożeniu uroczystego ślubowania i uzyskaniu wpisu na listę doradców podatkowych, nadawany jest chroniony prawem tytuł doradcy podatkowego.
Doradca podatkowy to otwarty zawód dla ludzi ambitnych, którzy chcą stale podnosić swoje kwalifikacje i liczą na satysfakcjonującą, dobrze wynagradzaną pracę.