Przypominamy – do 15 marca 2024 r. trwa nabór prac magisterskich do XI Edycji Konkursu „Podatki Proste jak drut”

Przypominamy – jeszcze tylko do 15 marca 2024 r. trwa nabór prac magisterskich do XI Edycji Konkursu „Podatki Proste jak drut”

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione do 31 grudnia 2023 r. Szczegóły konkursu zawarte są na stronie www.prostejakdrut.pl

Termin nadsyłania prac magisterskich wraz z drukiem rekomendacji upływa 15 marca 2024 r. na adres e-mail: prostejakdrut@kidp.pl  

Pytania ws. konkursu:
Biuro Mazowieckiego Oddziału KIDP tel. 693 920 527; 609 876 879, e-mail: prostejakdrut@kidp.pl ; mazowiecki@kidp.pl

Na Laureatów Konkursu I, II, III miejsca czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rekomendacje Członków Komisji MO KID

Konkurs organizowany jest przez Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, stanowi promocję zawodu doradcy podatkowego w środowiskach akademickich oraz upowszechnia wiedzę o podatkach. Naszą misją jest budowanie świadomości istnienia zawodu doradcy podatkowego wśród studentów różnych uczelni i kierunków a także promowanie zawodu jako jednej ze ścieżek kariery. Jesteśmy przekonani, że Konkurs stanowi doskonały instrument motywujący dla studentów poszukujących możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej i jest doskonałym forum owocnej debaty na temat współpracy między sektorem nauki a samorządem doradców podatkowych.

Organizując już XI Edycję Konkursu jesteśmy przekonani, że Konkurs stał się ciekawym doświadczeniem dla studentów oraz platformą służącą do wyboru ścieżki kariery.

Wyrażamy nadzieję, że będzie to również okazja do uczestnictwa w atrakcyjnym przedsięwzięciu.

 

Dodaj komentarz