Regulamin XI Edycji Konkursu „Podatki są Proste jak drut” opublikowany

Informujemy, że w zakładce Konkurs można już znaleźć Regulamin XI Edycji Konkursu „Podatki są Proste jak drut” oraz druk rekomendacji.

Zgodnie z regulaminem:

  • Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione w danym roku akademickim w terminie do 31 grudnia 2023 r.
  • Uczestnicy zobowiązani są do przesłania Organizatorowi zeskanowanego druku rekomendacji oraz kopii pracy magisterskiej w formacie PDF lub innym formacie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prostejakdrut@kidp.pl do 15 marca 2024 r. włącznie do godz. 23.59. 

Przewidziano ufundowanie następujących nagród pieniężnych za zajęcie odpowiednio:

  • Pierwszego miejsca – 10.000 zł
  • Drugiego miejsca – 8.000 zł
  • Trzeciego miejsca – 6.000 zł

Zapraszamy

Do pobrania:

REGULAMIN XI Edycji Konkursu Podatki są Proste jak drut

Druk rekomendacji XI Edycji

 

Dodaj komentarz